VPS - 2 Core 64-bit Centos 6 z Panelem Plesk X
Podstawowa konfiguracja serwera:
CentOS 6 64-bit
CPU 500 MHz x 2 Core
512 MB RAM
30 GB HDD
zainstalowany Parallels Plesk Panel
(zawsze najnowsza wersja)